„Сирена и Делфин“ ООД спечели проект по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от COVID-19, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 24.08.2021г. „ Сирена и Делфин“ ООД  подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ  BG16RFOP002-2.089-3484-C01 и ще получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 50 000 лева, които са осигурени от ЕС чрез ЕФФР. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца.

Facebook
Instagram
Twitter
Call Now Button